Lees meer

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

In de media
Een keer per maand verschijnt een column van onze chauffeur Peter Boss in het Stadsblad Utrecht.
Interview met Jeroen Blokland, mede-oprichter van Buurt Mobiel door PwC (juli 2017)
Filmpje gemaakt door Woningcorporatie Mitros (juli 2017)
Bezoek delegatie Taiwanese ambtenaren aan Buurt Mobiel, i.s.m. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (juni 2017)
“Voortaan Buurt Mobiel ook op dinsdag geopend”, filmpje gemaakt door Nina Blokland (maart 2017)
Aan boord van Buurt Mobiel“, door Hanske van Holstein, met medewerking van Kees Ram en vrijwilligers Eelke en Jet (februari 2017).

® Buurt Mobiel 2018.
© Buurt Mobiel 2018.